Certificeringer

Cradle to Cradle & Everuse

EverUse® isoleringsmateriale blevet gennemtestet. For at modtage certificering vurderes produkterne for miljømæssige og sociale præstationer på tværs af fem kritiske bæredygtighedskategorier: materialesundhed, materialegenanvendelse, vedvarende energi og kulstofstyring, vandforvaltning og social retfærdighed

BREEAM NL & Everuse


BREEAM er verdens førende metode til bæredygtighedsvurdering af masterplanlægningsprojekter, infrastruktur og bygninger. Det genkender og afspejler værdien i aktiver med højere ydelser på tværs af livscyklussen i det byggede miljø, fra nybyggeri til brug og istandsættelse.

Interesseret i at høre mere om EverUse?

Thomas Nielsen

+45 3032 0844

Jesper Melballe

+45 4155 0000