EverUse innovatief met Co2 opslag in gebouwen

EverUse innovatief met Co2 opslag in gebouwen
EverUse innovatief met Co2 opslag in gebouwen

Wereldwijd moeten we anders omgaan met de CO2. Als we de negatieve invloeden op ons klimaat willen tegen gaan en het tij willen keren moeten we nu aan de slag.

Wereldwijd moeten we anders omgaan met onze CO2 uitstoot. Als we de negatieve invloeden op ons klimaat willen tegen gaan moeten we het tij keren en nu aan de slag. Hierbij is het onvoldoende om ons alleen te richten op de Co2 uitstoot, minstens net zo belangrijk is het opslaan van CO2. 

Relatie tussen isolatie en Co2

Afgelopen decennia zijn we onze gebouwen steeds dikker gaan isoleren. De centrale gedachte hierachter is dat we CO2 kunnen besparen door te isoleren. Immers, als je minder energie nodig hebt om je gebouw te koelen of te verwarmen, hoeft deze energie ook niet opgewekt te worden. Energie die nu wereldwijd wordt opgewekt met vervuilende kolencentrales die energie produceren door fossiele brandstoffen te verbranden, waarbij de CO2 die daarin is opgeslagen massaal vrijkomt. De kortste route naar CO2 besparing lijkt dus energiebesparing te zijn. Wanneer wij onze woningen en andere gebouwen goed isoleren hebben we minder energie nodig om ze op een aangename temperatuur te houden.

Dit is wat mensen niet zien

Tot hier is het een logisch verhaal. Nu zoomen we in op de methodiek die we kiezen om de gewenste isolatiewaardes te halen. Want wat gebeurt er op dit moment? Hoewel we elkaar enthousiast maken met zogenaamd behaalde RC waardes is er niemand die kijkt naar de CO2 footprint van de bouwmaterialen zelf. Denkt u dat het zinvol is om energie te besparen door een gebouw te isoleren met isolatiematerialen die waanzinnig veel energie kosten om te produceren? Schieten we daar iets mee op? Of blijft de daadwerkelijke CO2 uitstoot gelijk? Wat we besparen met beter isoleren, geven we weer uit om de isolatieproducten te maken. Feitelijk zijn we dan niks opgeschoten. Dit kan en moet anders.

Vaak is sprake van een lagere CO₂-emissie van biobased materialen. Zo heeft glaswol in vergelijking met isolatie met natuurlijke vezels 20-50% minder CO₂uitstoot (‘Carbon Footprint and Sustainability of Different NaturalFibres for Biocomposites and Insulation Material’, 2015, Nova Institute). Daarnaast wordt door biobased materialen te gebruiken, CO₂ opgeslagen in een gebouw gedurende de levensduur, vaak 50 tot 100 jaar (‘Bio-based economy and climatechange’, 2017, Nova Institute en Isobio Project1). Het toepassen van biobased producten kan dus meehelpen aan het behalen van de klimaatdoelstelling van een organisatie.

Opgesteld door RoyalHaskoningDHV on opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, augustus 2017 

Biobased en circulaire isolatie

Everuse is een biobased, circulair isolatiemateriaal dat wordt gemaakt van papierafval. Er worden dus geen ruwe grondstoffen gebruikt om het isolatiemateriaal te produceren. Sterker nog, het papierafval wordt normaal aan het einde van de cyclus verbrand, waarbij de CO2 vrijkomt. In plaats hiervan slaan wij de Co2 voor meerdere decennia op in onze gebouwen. Daarmee dragen we significant bij aan het tegengaan van CO2 uitstoot en helpen we uw organisatie om serieus stappen te maken om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.

Minder betalen voor Co2 uitstoot

Dit is niet alleen goed voor het klimaat. Het geeft uw organisatie ook een strategisch voordeel. In het nieuwe klimaatakkoord zijn maatregelen opgenomen om Co2-uitstoot te verminderen. Voor 2020 wordt een vermindering van 20% als doel gesteld. Dit betekent onder anderen dat bedrijven moeten gaan betalen voor hun Co2-uitstoot. Door Co2 op te slaan, kunt u een positieve bijdrage leveren en de uitstoot van uw organisatie compenseren. Dit heeft een significante impact op uw financiele model.

Is uw organisatie ook bezig met het besparen van CO2 en/of wilt u de veranderende wetgeving hierover voor zijn? Kom dan nu in actie. Neem contact op met EverUse: samen maken wij de stap op weg naar minder Co2 uitstoot, een afvalloze toekomst en een beter klimaat!

Lees meer nieuwsBlog