EverUse trotse partner in het CirBind-project: opschalen van de bio resin binder GX om giftige binders te vervangen!

EverUse trotse partner in het CirBind-project: opschalen van de bio resin binder GX om giftige binders te vervangen!
EverUse trotse partner in het CirBind-project: opschalen van de bio resin binder GX om giftige binders te vervangen!

Veel bouwmaterialen bevatten giftige bindmiddelen. Persistente verontreinigende stoffen en carcinogeen. Ze zijn gemaakt van polymeren op basis van de gevaarlijke stof formaldehyde. Nieuw polymeer Plantics-GX biedt perspectief en is veilig in gebruik.

Probleem

Veel bouwmaterialen zoals houten panelen bevatten giftige bindmiddelen. Deze bindmiddelen zijn persistente, verontreinigende stoffen en carcinogeen, omdat ze zijn gemaakt van de polymeren op basis van gevaarlijke formaldehyde. Er is een sterk groeiende marktvraag naar deze veilige bio based en biologisch afbreekbare, industriële (polymeer)producten, omdat er momenteel geen biobased thermoset bindmiddel op de markt is.

Perspectief

Een uitvinding van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is een polymeer genaamd Plantics-GX of gewoon GX. Dit is een polymeerhars die veilig is om te gebruiken. Het is 100% bio-gebaseerd, recyclebaar en als het in het milieu komt, is het biologisch afbreekbaar. Bovendien is het een sterk materiaal en heeft het zeer goede bindende eigenschappen. 

Het spin-off bedrijf Plantics B.V. heeft tot doel het productieproces verder te ontwikkelen, deze uitvinding te commercialiseren en applicaties te ontwikkelen samen met sterke (markt) partners. De monomeren die worden gebruikt voor het proces (gedeeltelijk afval van de bio-raffinaderij) van de productie van GX zijn overvloedig beschikbaar en zeer kosten concurrerend. 

Het product zal een aanzienlijk kleinere ecologische voetafdruk hebben dan het type bindmiddel dat nu wordt gebruikt. Met 0,52-0,60 kg CO2 per kg product is de CO2 footprint van GX 5-10 keer lager dan die van bestaande thermo-hardende bindmiddelen. Dit betekent dat het mogelijk 80%-90% bespaart op CO2-uitstoot. Het potentieel voor vervanging van huidige binders en dus CO2-reductie is enorm. In Europa alleen al worden meer dan 5 miljoen ton per jaar thermo hardende bindmiddelengebruikt in bouwmaterialen. Plantics streeft naar een marktaandeel van 20% als doel op de middellange termijn.

Doel van het project

CirBind streeft naar opschaling van de huidige productie op laboratoriumschaal van de GX-hars naar een 50-100 kg per batch-installatie op TRL5. De feedback van drie high potential bindmiddel toepassingen, deels in een industriële omgeving, is essentieel om het productieproces aan te passen om een ​​flexibele productie-installatie te ontwerpen en te engineeren. Daarom zal dit gebeuren in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en eindgebruikers van de geselecteerde applicaties. De hars zal een stapsgewijze verandering in de productie van dit unieke bio gebaseerde thermohardende polymeer veroorzaken en het zal ook de eerste introductie van toepassingen in Nederland en Europa zijn.

 

Beschrijving van het project

Het project omvat zowel fundamenteel als toepassingsgericht onderzoek in combinatie met vakkennis en de input van onderzoeksinstituten en eindgebruikers. Het project richt zich op verschillende aspecten: op opschaling van de GX bio-harsproductie; op het fundamentele begrip van de chemie van de polymerisatie voor verschillende formuleringen van de biohars en de interactie met andere materialen; over de ontwikkeling en het testen van een specifieke bindmiddelapplicatie (één voor elke eindgebruiker). Het ISPT verzorgt de disseminatie en de algemene projectcoördinatie samen met Plantics als projectleider.

 

Resultaten

Het resultaat van de projecten zal zijn:

• Een fundamenteel begrip van de polymerisatiereacties van verschillende GX-formuleringen en de interacties met andere materialen.

• Verbeterde harsformules en geoptimaliseerd gebruik in specifieke toepassingen. Het zal ook de ontwikkeling van toekomstige applicaties ondersteunen.

• De ontwikkeling van drie GX-bindmiddelen met een hoge impact, gevalideerd in een industrieel relevante omgeving.

• Een geoptimaliseerde eenheid voor het produceren van GX-hars in 50-100 kg / batch schaal van verschillende GX-harsen ter ondersteuning van testen in een industrieel relevante omgeving en om validatie van productieparameters mogelijk te maken

• Gevalideerde ontwerpparameters om de opschaling van het GX-harsproces naar productie op volledige schaal te ondersteunen

• Geactualiseerde carbon footprint-parameters

• De verspreiding van de resultaten aan geïnteresseerde bedrijven

 

Het project wordt uitgevoerd in Nederland en Finland. Het Cirbind-project startte in mei 2018 samen met de partners Plantics, UvA, Stenden University, EverUse, Millvision, KCPK, Koskisen en ISPT. Het wordt in oktober 2020 afgerond. Het project wordt mede gefinancierd door een toelage van TKI-Energy van de Top consortia voor Kennis en Innovatie(TKI's) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid.

 

Lees meer nieuwsBlog